Zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego w załączeniu przesyłam:

– uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,

– wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego ( załącznik do ww. uchwały),

– informację Dyrektora Delegatury o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

INFORMACJA II

Uchwała w sprawie liczby urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego (1)

Czytaj dalej

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR “Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017”.

Złożenie przez uprawnionego rolnika we wskazanym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Szczegółowe informacje, w tym formularz oświadczenia, znajdują się w załącznikach.

Czytaj dalej

Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

 

  • Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26 lutego 2018 r. składają pierwszy JPK_VAT za styczeń br.
  • Od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych woj. podkarpackiego będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma.
  • Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godz. 9:00-13:00 – dyżury w urzędach skarbowych woj. podkarpackiego.

 

Czytaj dalej

Powstanie pierwszy Klub Seniora w Gminie Sanok

Gmina Sanok pozyskała rządowe pieniądze na utworzenie Klubu Seniora. Rozpocznie on działalność jeszcze w tym roku. Klub Seniora powstanie w Mrzygłodzie i będzie miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę.

Czytaj dalej

Ferie z GOK-iem

Podczas ferii zimowych dzieci z Gminy Sanok uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-ruchowych oraz warsztatach.

Czytaj dalej