Kampania społeczna „Dobrze Cię widzieć” w Trepczy i Srogowie Górnym

Wczoraj, tj. 18 października w naszej gminie zainaugurowana została akcja pn. „Dobrze Cię widzieć” zorganizowana przez Fundację Narodowy Dzień Życia. Z kamizelek odblaskowych cieszą się uczniowie Szkoły Podstawowej z Trepczy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej ze Srogowa Górnego.

Czytaj dalej

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Anny Hałas Wójta Gminy Sanok

Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok znalazła się w gronie osób nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbędzie się 24 października w siedzibie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie. Medal Komisji Edukacji Narodowej to najwyższe odznaczenie resortowe nadawane są przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Czytaj dalej

Zakończenie projektu pn. “Na świetlicy bezpiecznie i zdrowo-doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Strachocinie”

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych GAZ-SYSTEM, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie zorganizowała dzień otwarty dla dzieci i rodziców na zajęciach świetlicy szkolnej, który odbył się 12 października 2018 r.

Czytaj dalej

Wsparcie Gminy Sanok dla Oddziału Dziecięcego

Nowy aparat do badań EKG trafił dziś na Oddział Dziecięcy sanockiego szpitala. Gmina Sanok na zakup nowego sprzętu przekazała szpitalowi 4,5 tys. zł.

Badanie EKG u dzieci umożliwia wykrycie różnych odchyleń związanych z pracą serca, choroby serca, wrodzonej wady serca, pozwala zlokalizować obszary niedokrwienia, wykryć arytmie, przeciążenie komór serca, zapalenie i niedotlenienie serca, przerost komór oraz wiele innych.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu finansowemu od Gminy Sanok to nowoczesne urządzenie, dzięki któremu możliwa będzie szybsza diagnostyka pacjenta oraz podjęcie właściwego leczenia, a co za tym idzie- dzieci szybciej będą wracać do zdrowia.

Czytaj dalej

Wkrótce otwarcie Klubu Seniora w Mrzygłodzie

15 października w Mrzygłodzie odbyło się spotkanie z seniorami, z terenu naszej gminy, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Klubie Seniora. Do Sali Wiejskiego Domu Kultury licznie przybyli przedstawiciele wszystkich miejscowości Doliny Sanu, zarówno sołtysi jak i mieszkańcy. W sali WDK przedstawione zostały wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące działalności Klubu Seniora i planowanych zajęć.

Czytaj dalej