Noworoczny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku

W dniu 14.01.2017 r. w miejscowości Pakoszówka odbył się Noworoczny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku. Spotkanie otworzył prezes zarządu dh Rafał Cecuła który powitał wszystkich obecnych w tym zaproszonych gości: Wójta Gminy Sanok p. Annę Hałas, posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, Komendanta powiatowego PSP w Sanoku st. bryg. Krzysztofa Dżugana, Sekretarza Gminy Pawła Wdowiaka, Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Burkę oraz Skarbnika Gminy Agnieszkę Haduch.

Czytaj dalej

Projekt „WSPARCIE W STARCIE”

Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

TERMIN NABORU: 20.01.2017 – 03.02.2017 r.

Czytaj dalej

Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

Wójt Gminy Sanok informuje o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

 

Każdy producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj dalej

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2017

Publikujemy Harmonogram wywozu odpadów na rok 2017.

Czytaj dalej

Program rewitalizacji dla Gminy Sanok

Przystąpiliśmy do opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze Gminy.

Czytaj dalej