Aktualności

Umowa w ramach programu „Senior+” podpisana

15 marca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość podpisania umów dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2018. W uroczystości wzięli udział wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewodowie oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Zmiana liczby urzędników wyborczych oraz wydłużenie terminu składania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Informujemy, iż uchwałą PKW z dnia 12 marca 2018 r., została zmieniona uchwała w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym udostępniamy Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego – termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach zgłoszeń kandydatów

Czytaj dalej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Czytaj dalej

Gmina Sanok wspomaga finansowo powiat sanocki

Gmina Sanok, jak co roku tak i w 2017, wsparła finansowo Powiat Sanocki. Bez pomocy naszego samorządu Starostwo Powiatowe nie byłoby w stanie wybudować chodnika w Trepczy czy przeprowadzić remontu mostu w Dobrej. Za zgodą Rady Gminy z budżetu Gminy Sanok przekazano Powiatowi Sanockiemu łącznie 400 621,51 zł.

Czytaj dalej

Znów poszukujemy właściciela pięknego pieska

Pies to samiec niekastrowany. Ok 8 lat. Pies jest bardzo przyjazny. Waży 17.5kg. Błąkał się w okolicy Pisarowiec. Informacje nt. pieska można otrzymać w Urzędzie Gminy, pok. 501, tel. 013 46 56 563.

Czytaj dalej