Aktualności

Wkrótce otwarcie Klubu Seniora w Mrzygłodzie

15 października w Mrzygłodzie odbyło się spotkanie z seniorami, z terenu naszej gminy, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Klubie Seniora. Do Sali Wiejskiego Domu Kultury licznie przybyli przedstawiciele wszystkich miejscowości Doliny Sanu, zarówno sołtysi jak i mieszkańcy. W sali WDK przedstawione zostały wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące działalności Klubu Seniora i planowanych zajęć.

Czytaj dalej

Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze – uroczystości w Prusieku

Obchody Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Prusieku rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w kościele parafialnym sprawowaną przez ks. prałata Waldemara Janigę oraz ks. proboszcza Leszka Wałczyka, po której nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem: „Pamięci Polskich Bohaterów, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny, cierpieli, przelewali krew, oddawali życie, byli zsyłani i deportowani – parafianie z Prusieka. Wyjątkową oprawę Mszy świętej zapewniła obecność pocztów sztandarowych: OSP ze Zboisk oraz Zespołu Szkół z Pobiedna.

Czytaj dalej

Graliśmy dla Syrii

12 października w Wiejskim Domu Kultury w Niebieszczanach odbył się koncert charytatywny dla dzieci wojny Syrii. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięli minister Beata Kempa, która koncert objęła honorowym patronatem, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, z-ca Wójta Paweł Wdowiak, radni i sołtysi z terenu naszej gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Na piątkowym koncercie zagrał Robert Handermander i Przyjaciele we współpracy z uczniami klasy II Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach, którzy pod okiem wychowawcy Barbary Sokół zaprezentowali scenę nawiązującą do sytuacji jaka ma miejsce w Syrii.

Czytaj dalej

Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok

W dniu 17 września 2018r. Anna Hałas Wójt Gminy Sanok podpisała porozumienie, dotyczące dofinansowania projektu pn.   „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”, w ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Program dotyczy ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, a kierowany jest do społeczności lokalnych. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i składają się na niego  działania na rzecz bezpiecznej przestrzeni i infrastruktury, przeciwdziałanie patologiom społecznym i przestępczości pospolitej oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów.

Czytaj dalej

Uroczystości patriotyczne w Wujskiem

Dnia 11 października 2018 r w Kościele Parafialnym w Wujskiem odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Załużu, Sołectwo wsi Wujskie, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Wujskiem wspólnie, aby godnie uczcić to wyjątkowe święto zaprosili posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, przedstawicieli Gminy Sanok w osobach Wójt Anny Hałas i z-cy Wójta Pawła Wdowiaka, przedstawicieli Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku – Panią Martę Muszyńską i ks. Jacka Michno, dyrektorów szkół Gminy Sanok, przedstawicieli Policji, Lasów Państwowych, mieszkańców wsi Wujskie i Załuż.

Czytaj dalej