Aktualności

Zapraszamy na Piknik Wakacyjny do Pakoszówki

5 sierpnia od godz. 15.00 zapraszamy na Piknik Wakacyjny do Pakoszówki. Impreza odbędzie się na Boisku Sportowym (obok betoniarni).

Czytaj dalej

Gmina Sanok bez smogu – 85% dofinansowania na wymianę kotła

W dniach od 27 lipca do 29 lipca 2018 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami naszej gminy w ramach przygotowań do złożenia projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”. Gmina Sanok przymierza się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza  PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji  (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek).

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH

 

Wójt Gminy Sanok zaprasza mieszkańców Gminy Sanok na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania do wymiany tradycyjnych kotłów grzewczych na wysokosprawne kotły gazowe, na pellet lub ekogroszek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek).

Czytaj dalej

Inwestycje w Wiejskie Domy Kultury

W 2018 roku kontynuowane są inwestycje w obiekty kultury, rozpoczęte w latach poprzednich.
W Wiejskim Domu Kultury w Niebieszczanach przeprowadzono roboty wykończeniowe części budynku w którym będzie się mieścił ośrodek zdrowia. Wartość prac to około 350 tys zł. Podobną koszt przedstawia inwestycja w Wiejskim Domu Kultury w Prusieku. Budynek został poddany termomodernizacji, wymieniono także drzwi i okna. Poważnemu remontowi, o wartości ponad 120 tys. zł, poddawany jest WDK w Falejówce. W ramach rozbudowy budynku  wykonano  pokrycie dachowe oraz wymieniono okna i drzwi. Z nowej odsłony WDK mogą się cieszyć mieszkańcy Srogowa Górnego, gdzie trwają prace remontowe wnętrza budynku. Całość prac oszacowana jest na około 250 tys.
W sierpniu zakończą się także prace związane z remontem wnętrza sali widowiskowo – tanecznej
w Pakoszówce. Całość prac szacowana jest na ok. 83 tys. zł.

Czytaj dalej

Promesa na drogi w Falejówce i Sanoczku

W dniu 24 lipca 2018 roku samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na powyższe zadanie przeznaczył kwotę prawie 41 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie przywrócona bądź przebudowana – uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych – infrastruktura komunalna.

Czytaj dalej