Aktualności

Zakończenie projektu pn. “Na świetlicy bezpiecznie i zdrowo-doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Strachocinie”

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych GAZ-SYSTEM, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie zorganizowała dzień otwarty dla dzieci i rodziców na zajęciach świetlicy szkolnej, który odbył się 12 października 2018 r.

Czytaj dalej

Wsparcie Gminy Sanok dla Oddziału Dziecięcego

Nowy aparat do badań EKG trafił dziś na Oddział Dziecięcy sanockiego szpitala. Gmina Sanok na zakup nowego sprzętu przekazała szpitalowi 4,5 tys. zł.

Badanie EKG u dzieci umożliwia wykrycie różnych odchyleń związanych z pracą serca, choroby serca, wrodzonej wady serca, pozwala zlokalizować obszary niedokrwienia, wykryć arytmie, przeciążenie komór serca, zapalenie i niedotlenienie serca, przerost komór oraz wiele innych.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu finansowemu od Gminy Sanok to nowoczesne urządzenie, dzięki któremu możliwa będzie szybsza diagnostyka pacjenta oraz podjęcie właściwego leczenia, a co za tym idzie- dzieci szybciej będą wracać do zdrowia.

Czytaj dalej

Wkrótce otwarcie Klubu Seniora w Mrzygłodzie

15 października w Mrzygłodzie odbyło się spotkanie z seniorami, z terenu naszej gminy, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Klubie Seniora. Do Sali Wiejskiego Domu Kultury licznie przybyli przedstawiciele wszystkich miejscowości Doliny Sanu, zarówno sołtysi jak i mieszkańcy. W sali WDK przedstawione zostały wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące działalności Klubu Seniora i planowanych zajęć.

Czytaj dalej

Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze – uroczystości w Prusieku

Obchody Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Prusieku rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w kościele parafialnym sprawowaną przez ks. prałata Waldemara Janigę oraz ks. proboszcza Leszka Wałczyka, po której nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem: „Pamięci Polskich Bohaterów, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny, cierpieli, przelewali krew, oddawali życie, byli zsyłani i deportowani – parafianie z Prusieka. Wyjątkową oprawę Mszy świętej zapewniła obecność pocztów sztandarowych: OSP ze Zboisk oraz Zespołu Szkół z Pobiedna.

Czytaj dalej

Graliśmy dla Syrii

12 października w Wiejskim Domu Kultury w Niebieszczanach odbył się koncert charytatywny dla dzieci wojny Syrii. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięli minister Beata Kempa, która koncert objęła honorowym patronatem, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, z-ca Wójta Paweł Wdowiak, radni i sołtysi z terenu naszej gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Na piątkowym koncercie zagrał Robert Handermander i Przyjaciele we współpracy z uczniami klasy II Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach, którzy pod okiem wychowawcy Barbary Sokół zaprezentowali scenę nawiązującą do sytuacji jaka ma miejsce w Syrii.

Czytaj dalej