Aktualności

Projekt “Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, realizowanego na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0068/16-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Poddziałania 9.3 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych”, zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym oraz umieszczenie – o ile to możliwe – na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Państwa instytucji.

Czytaj dalej

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Czytaj dalej

Prusieckie lato już za nami

W minioną niedzielę stadion sportowy w Prusieku tętnił życiem. Każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchanych zabawek oraz stoisko garncarskie, miłośnicy historii mogli obejrzeć w Wiejskim Domu Kultury piękną wystawę zorganizowaną z okazji XXV lecia Parafii Prusiek.

Czytaj dalej

Gminny Turniej Piłkarski Drużyn Młodzieżowych i Dzień Dziecka w Płowcach.

W minioną niedzielę na stadionie piłkarskim w Płowcach odbył się Gminny Turniej Piłkarski Drużyn Młodzieżowych o Puchar Wójta Gminy Sanok .

Mecze rozegrało 5 zespołów reprezentujących kluby, które są zarejestrowane w OZPN Krosno i mające swoją siedzibę na terenie Gminy Wiejskiej Sanok.

Czytaj dalej

Poświęcenie kapliczki Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

21 czerwca na terenie Kopalni Strachocina została poświęcona kapliczka św. Andrzeja Boboli, jednego
z patronów Polski. Uroczystość poprowadził i poświęcił kapliczkę ks. Józef Niżnik. Inicjatorem i głównym pomysłodawcą całego dzieła był wieloletni Kierownik kopalni Pan Mieczysław Kawecki.

 

Czytaj dalej