Aktualności

Informacja Prezesa KRUS

List Prezesa KRUS krus

Czytaj dalej

Sukces w Przemyślu

16 marca 2017 r. w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu odbył się finał konkursu literackiego pt. „ Poeta przyrodniczy”. Miło nam poinformować, że uczennica- Maria Wilk ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach znalazła się w gronie laureatów i zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych (w zmaganiach brało udział ponad 40. uczestników!). Konkurs propagował wartości przyrodnicze, historyczne i kulturalne Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Wiersz Marysi ukaże się w II tomie poezji przyrodniczej jeszcze w tym roku, a na razie można go zobaczyć na stronie: https://www.facebook.com/zpkwprzemyslu/ Gratulujemy i życzymy laureatce twórczych natchnień oraz kolejnych udanych dzieł literackich.

Uczennicę do konku...

Czytaj dalej

II edycja Rządowego Programu „KLUB”

W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 30 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie blisko 3 tys. klubów w całej Polsce!

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB”. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych. Wnioski można składać do 21 kwietnia 2017 r.

Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy:

  • działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do d...
Czytaj dalej

Liga Ochrony Przyrody doceniła pracę Wójta Gminy Sanok

W dniu 22 marca 2017r. Anna Hałas Wójt Gminy Sanok otrzymała medal za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska. Odznaczenie zostało przyznane
w dniu 30 stycznia 2017r. podczas posiedzenia Komisji Odznaczeń Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody. Komisja doceniła pracę Wójta Gminy Sanok na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Na terenie gminy Sanok cały czas prowadzone są prace związane z budową sieci wodociągów i kanalizacji, co roku przeprowadzane są zbiórki azbestu, organizowane są gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów, prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni, sukcesywnie likwidowane są dzikie wysypiska śmieci a także prowadzone są akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy.

Liga Ochrony Przyrody od...

Czytaj dalej

Wójt Gminy Sanok i Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku zapraszają na XXII Wystawę Wielkanocną

Wójt Gminy Sanok i Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku zapraszają na XXII Wystawę Wielkanocą.     Uroczyste otwarcie wystawy dnia 30 marca 2017r. o godz.13.00 w sali Klubu ,,Górnik” w Sanoku.

Wystawa czynna codziennie do 4 kwietnia 2017r. (włącznie) w godz.od.9.00 do 17.00

Czytaj dalej