Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji w Gminie Sanok

SZANOWNI PAŃSTWO!

Gmina Sanok przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcemy, żeby prace nad tym dokumentem były okazją do wspólnej refleksji- co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania. Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji- chcemy , żeby był on wielostopniowy i zaangażował maksymalnie wielu mieszkańców naszej Gminy. To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzeba w każdej miejscowości. Chcemy, aby powstający dokument był okazją do poznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy...

Czytaj dalej