Rolnictwo i Łowiectwo

ARiMR informuje o naborze wniosków o przyznanie wsparcia dla rolników w ramach operacji typu “Modernizacja gospodarstw rolnych”

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od dnia 28 czerwca do dnia 27 lipca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia dla rolników w ramach operacji typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” związanych z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B), czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania ww. wsparcia dostępne są na stronie internetowej ARiMR, w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR, al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów oraz w Biurach Powiatowych ARiMR .

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 29 maja 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego „Towarzystwo Łowieckie Bieszczady” w Sanoku

Czytaj dalej

ARiMR informuje o naborze wniosków o przyznanie wsparcia dla rolników w ramach Działania “Restrukturyzacja małych gospodarstw” finansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Okręgowy informuje, że w terminie od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Dofinansowane będą projekty restrukturyzujące małe gospodarstwa rolne. Projekty takie będą miały na celu rozwój produkcji rolnej w gospodarstwie i powinny przyczynić się do wzrostu dochodów z tych gospodarstw. Pomoc będzie udzielana w postaci premii w maksymalnej wysokości 60 000,00 zł.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 23 maja 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego „ŻUBR” w Sanoku

Czytaj dalej

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Sanok działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj dalej