Rolnictwo i Łowiectwo

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości 30% – 70% danej uprawy, spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi

Czytaj dalej

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych oraz podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych, poszkodowanych w wyniku suszy lub powodzi

Czytaj dalej

Nowe zasady zgłaszania szkód łowieckich

Wójt Gminy Sanok informuje, że z dniem 23.08.2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego; przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego; właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy prawo łowieckie, wniosek o szacowanie szkód, o którym mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego...

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 10 lipca 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego “Darz Bór” w Sanoku

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 19 czerwca 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego “Jarząbek” w Sanoku

Czytaj dalej