Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok w roku 2017”

Wójt Gminy Sanok informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok w roku 2017” zostało zakończone i sfinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.832,40 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 7.582,68 zł.

Dofinansowanie zrealizowane zostało w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr 31/2017/OZ/K/DA zawartej w dniu 26.05.2017 r...

Czytaj dalej

KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje  o planowanej w dniach 17-26 listopada 2017 dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj dalej

ARiMR przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.

Czytaj dalej

Zapraszamy na uroczyste obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wójt Gminy Sanok, Szkoła Podstawowa w Strachocinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku zapraszają na uroczyste obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości do Wiejskiego Domu Kultury w Strachocinie. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 12 listopada o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy

Czytaj dalej

Zespół parkowy w Kostarowcach w nowej odsłonie

Jednym ze sposobów ochrony przyrody jest rewitalizacja parków. Zespół roślinności, jakim jest park spełnia rolę wypoczynkową, zdrowotną, estetyczną oraz edukacyjną. Zachowanie zabytkowych parków upowszechnia wartości historyczne i kulturowe, to także jest ważnym aspektem poprawiającym jakość życia mieszkańców Gminy Sanok.

Czytaj dalej