Sukces uczennic Zespołu Szkół w Strachocinie w XII edycji Powiatowego Konkursu „Ignacy Łukasiewicz – życie i dzieło” w Krośnie

I miejsce w powiatowym konkursie o Ignacym Łukasiewiczu, patronie szkoły w Strachocinie, wywalczyły dziewczyny Zuzanna Dąbrowska, Karolina Niżnik i Karolina Radwańska.

Czytaj dalej

Pierwsze efekty współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

18 maja 2017 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Sanoka została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko”. Projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

W związku z wojewódzkim treningiem systemu wykrywania i alarmowania, na terenie województwa podkarpackiego w dniu 23 maja br. o godz. 13.00 oraz 13.15 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

Czytaj dalej

IV Gminny Turniej Języka Angielskiego ANGLOMANIA 2017

16 maja br. odbył się w Zespole Szkół w Trepczy IV Gminny  Turniej Języka Angielskiego ”ANGLOMANIA 2017″. Wzięło w nim udział 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Sanok, a 18 uczestników utworzyło trzyosobowe drużyny, które walczyły o maksymalną liczbę punktów zarówno z gramatyki, słownictwa, jak i wiedzy kulturowej Wielkiej Brytanii. Oprócz znajomości języka angielskiego należało wykazać się umiejętnością rozwiązywania szarad językowych, wykreślanek i krzyżówek, które powinny być uczniom dobrze znane w procesie uczenia się języka obcego.

Czytaj dalej

Bajkowy Świat w Pisarowcach

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, dnia 17 maja 2017 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Pisarowcach  odbył się konkurs czytelniczy „ Bajkowy Świat”. W konkursie wzięły udział 3- osobowe drużyny, reprezentujące 11 bibliotek gminnych z terenu Gminy Wiejskiej Sanok.

Mali czytelnicy, uczniowie klas I – III, przebrani w bajkowe postacie, odpowiadali na pytania dotyczące znanych i lubianych bajek. Komisja  konkursowa oceniła też przygotowane przez drużyny zakładki do książek, konkurencję sprawnościową, oraz stroje uczestników.

Czytaj dalej