VII Zjazd Kapel Ludowych w Dolinie Sanu

9 lipca br. w Mrzygłodzie odbył się VII Zjazd Kapel Ludowych w Dolinie Sanu. Jak co roku imprezę rozpoczął uroczysty przemarsz korowodu złożonego z kapel uczestniczących w zjeździe.

Czytaj dalej

WÓJT GMINY SANOK OGŁASZA DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH

Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Uchwały Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 27.04.2017 r.  informuje o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok.

Czytaj dalej

„Agrobieszczady 2017” – Impreza targowo – promocyjna – już dziś zapraszamy!

W odniesieniu do „Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2017 rok” i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do udziału w dwudniowych targach współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku, Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w Lesku oraz naszą Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”.

Czytaj dalej

Spotkanie z latem w Zabłotcach

W minioną sobotę w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sanok, podczas trwania lokalnej kampanii profilaktycznej pod nazwą „Trzeźwo patrzę na świat”, w miejscowości Zabłotce w Wiejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie dla dzieci z sołectwa Zabłotce i Czerteż pod hasłem „Spotkanie z latem”.

Czytaj dalej

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Sanok

Na XXXIII sesji Rady Gminy Sanok, która odbyła się w 30 czerwca 2017r., radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sanok absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Czytaj dalej