Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Czytaj dalej

W Szkole Podstawowej w Kostarowcach Turniej „M jak Matematyka” rozstrzygnięty! Puchar i nagrody rozdane!

W Szkole Podstawowej w Kostarowcach dobiegł końca Turniej Matematyczny o Puchar mBanku pt. „M jak Matematyka”.

Czytaj dalej

Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku

Wójt Gminy Sanok informuje o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku.

Każdy producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy), w terminach:
I. od 1 lutego 2018 r...

Czytaj dalej

GMINA SANOK ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

I N F O R M A C J A

GMINA SANOK PROPONUJE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NIEODPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (PŁYT ETERNITOWYCH FALISTYCH I PŁASKICH).

Czytaj dalej

Komunikaty Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku przesyła „Komunikaty” dotyczące prowadzonej akcji rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 z prośbą o umieszczenie w miejscach ogólnie dostępnych (na tablicy ogłoszeń) w sposób widoczny dla pracowników /interesantów.

Czytaj dalej