Zakończenie projektów “Strachocka biesiada weselna” oraz “Na straży kulinarnych tradycji Strachociny”

17 listopada 2018 r. w Strachocinie odbyło się podsumowanie dwóch projektów pn. „Strachocka biesiada weselna” i „Na straży kulinarnych tradycji Strachociny”. Projekty przygotowane przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu, dofinansowane zostały z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Czytaj dalej

Realizacja cyklu wykładów pn. “Święty Andrzej Bobola – patron Polski ze Strachociny” – zakończenie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny zakończyła projekt pn. „Realizacja cyklu wykładów pn. Święty Andrzej Bobola – patron Polski ze Strachociny”.  Celem projektu było zorganizowanie cyklu wykładów popularno- naukowych o Świętym Andrzeju Boboli. Wykłady realizowane były każdego 16 dnia miesiąca od czerwca 2018 do listopada 2018 roku. Projekt został dofinansowany w kwocie 7 tys. zł z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Czytaj dalej

Gminne uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Strachocinie

Uwierz Polsko!  Naszej wiary nie zabraknie nam.

10 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Strachocinie świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza Andrzej Cecuła przywitał gości: pana posła Piotra Uruskiego, panią Annę Hałas Wójat Gminy Sanok, księdza prałata Józefa Niżnika,  pana Mieczysława Kaweckiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG, pana Pawła Wdowiaka Zastępcę Wójta Gminy Sanok,  panią Krystynę Kafara dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku, panią Jadwigę Skiba Sołtysa wsi Strachocina, Rafała Cecułę Radnego Gminy Sanok, pana Janusza Cecułę Radnego Rady Powiatu oraz rodziców, uczniów i mieszkańców wsi.

Czytaj dalej

Klub Senior+ w Mrzygłodzie otwarty

W dniu 15 listopada 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia Klubu Senior + w Mrzygłodzie. W uroczystości udział wzięli: ks. Paweł Pelc, Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Edyta Dziadosz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorzy oraz wszystkie osoby zaangażowane w utworzenie tak wspaniałego miejsca spotkań dla seniorów. Po poświęceniu pomieszczeń klubu Pani Wójt w asyście najstarszej seniorki dokonała uroczystego przecięcia wstęgi.  Kolejno zgromadzeni goście przeszli do Sali Wiejskiego Domu Kultury.

Czytaj dalej

Obchody rocznicowe w Kostarowcach

Dnia 11 listopada br. mieszkańcy Kostarowiec, zaproszeni goście, strażacy  oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach wspólnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, aby dać wyraz pamięci i złożyć hołd wszystkim przodkom, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Uroczystość rozpoczęła się  o godz. 11.00  mszą św. w intencji Ojczyzny  w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Kostarowcach.

Czytaj dalej