Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku informuje

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informują o zaplanowanym spotkaniu w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców Gminy, które odbędzie się w dniu 19.05.2017 r. o godz. 18.30 w świetlicy Domu Ludowego w Zabłotcach.
Czytaj dalej

Sukces uczennic Gimnazjum w Niebieszczanach

Trzy uczennice Gimnazjum w Niebieszczanach: Klaudia Błaszczak, Anita Kot i Magdalena Morawska zakwalifikowały się do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin”.

Czytaj dalej

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

Uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach Marta Sieczkowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego.

Konkurs zorganizowany został przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj dalej

7,5 mln dla Gminy Sanok

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Warszawie została podpisana umowa, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Sanok, na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce
w gminie Sanok”. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli ok. 7,5 mln zł. Koszty kwalifikowane inwestycji to ok. 9 mln zł.  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Czytaj dalej

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim członkom OSP i funkcjonariuszom PSP dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Składamy Wam wyrazy uznania za trud
i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.

Czytaj dalej