Nabór do projektu Nowa Droga

26Nabór do projektu Nowa Droga współfinansowanego ze środków realizowanego przez Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Promesa dla Gminy Sanok w wysokości 60 tysięcy złotych. Kolejna droga w gminie z nową nawierzchnią.

Kwota 60 tysięcy złotych trafi do Gminy Sanok na realizację przebudowy drogi o nr ewid. 591 w miejscowości Kostarowce,  stanowiącej bardzo ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla osób zamieszkujących przy drodze, jak również dojeżdżających do kościoła i cmentarza.

Czytaj dalej

Projekt “Aktywni z życiu”

Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

Czytaj dalej

Utrudnienia w Ruchu Drogowym w Sanoku

Gmina Sanok informuje, iż ze względu na planowane wykonanie robót bitumicznych na drodze powiatowej ul. Podgórze w Sanoku w km 0+020 – 0+640, ze względów technologicznych droga zostanie zamknięta i wyłączona z ruchu w okresie od 20.09.2016 r. do odwołania w godzinach od 7:00 do 20:00.

Czytaj dalej

Z kartoflą w roli głównej

W minioną niedzielę w Falejówce odbyły się „ Kartoflane wariacje”. Impreza została zorganizowana przez Wójta Gminy Sanok, Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku i sołectwo Falejówka.

Czytaj dalej