Baw się razem z nami

6 grudnia 2016 roku na hali sportowej Zespołu Szkół w Strachocinie, odbył się konkurs BAW SIĘ RAZEM Z NAMI, zorganizowany dla szkół podstawowych  ( kl.I – III ) z terenu gminy Sanok.

Czytaj dalej

Nowe stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sanok Nr XXV/206/16 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016r. poz. 3891) od stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej

Sukces gminy Sanok w tegorocznej edycji Rankingu aktywnych samorządów podkarpacia Złota Setka Gmin 2016

Spośród 109 gmin wiejskich z całego województwa, które wzięły udział w Rankingu gmina Sanok uplasowała się na wysokim 12 miejscu.

Czytaj dalej

Strategia Rozwoju gminy Sanok na lata 2016-2023

Zachęcamy do zapoznania się z strategią rozwoju gminy Sanok na lata 2016-2023.

Czytaj dalej

LGD “Zielone Bieszczady” ogłasza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej