INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM W M. TREPCZA

Gmina Sanok informuje, iż w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce – Trepcza w km 4+334 – 4+458 w m. Trepcza, od dnia 24 października 2016 r. do dnia 9 grudnia 2016 r. będą miały miejsce utrudnienia w ruchu na odcinku objętym pracami budowlanymi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Czytaj dalej

Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

 29.  września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Czytaj dalej

List Prezesa KRUS skierowany do rolników

Zachęcamy  do zapoznania się z listem prezesa Krus skierowanego do rolników.

Czytaj dalej

Dzień patrona gimnazjum w Niebieszczanach i ślubowanie klas pierwszych

We wtorek 18 października 2016 r. Gimnazjum w Niebieszczanach obchodziło święto Patrona Szkoły – bł. Księdza Bronisława Markiewicza. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Niebieszczanach odprawioną przez Ks. Proboszcza Janusza Dudziaka i Ks. Bartłomieja Brodziaka. 

Czytaj dalej

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 października 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sanoku odbyło się uroczyste spotkanie z Dyrektorami, nauczycielami i pracownikami oświaty.  Serdeczne życzenia dla całego grona pedagogicznego złożyła Pani Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas, Pani Prezes Oddziału ZNP Gminy Sanok – Maria Siedlecka oraz Dyrektor SAPO w Gminie Sanok – Anna Liszka.

Czytaj dalej