E-usługi w gminie Sanok

Projekt: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”.

Czytaj dalej

Projekt Wsparcie w Starcie

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wydłużony nabór wniosków do projektu „WSPARCIE W STARCIE”. 

Czytaj dalej

INFORMACJA O PRZYWRÓCENIU RUCHU DROGOWEGO

Gmina Sanok informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 3 października 2016 r. został przywrócony ruch kołowy na odcinku drogi powiatowej Nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km 11+604+11+641. Kierujących prosimy o ostrożność, ponieważ nadal będą prowadzone prace wykończeniowe. 

Czytaj dalej

Projekt „Czas na biznes!”

Projekt „Czas na biznes!” skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  tj. osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, kobietami, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci: 

Czytaj dalej

Nowoczesne szkoły w Gminie Sanok Projekt: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”

Gmina Sanok uzyskała fundusze na poprawę infrastruktury 13 szkół. Dzięki projektowi szkoły zostana wyposażone w intekatywne zestawy matematyczne i przyrodnicze oraz powstanie sala ćwiczeń w SP w Kostarowcach. 

Czytaj dalej