1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”

Na terenie województwa podkarpackiego program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Program MOJA WODA umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 2. instalacja rozsączająca,
 3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  – zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  – zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności
  mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  – elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
 4. zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu MOJA WODA:
https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda/921-ogloszenie-o-naborze-wnioskow o-dofinansowanie-w-pp-moja-woda

Szczegółowe informacje dotyczące programu MOJA WODA znajdują się na stronie: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda/922-informacje-ogolne-o-pp-moja-woda

Pliki do pobrania