2021 rok ustanowiony Rokiem Konstytucji 3 Maja przez Sejm RP. Dziś 230. rocznica uchwalenia tego wiekopomnego aktu

 

 

„Pierwsza w Europie, druga na świecie” – tak orzeknięto fakt uchwalenia Ustawy Rządowej 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni (1788–1792). Ustawa majowa była próbą ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze (1772 roku).
Konstytucja 3 Maja była dokumentem niosącym gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu, stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Obecny Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu, na mocy uchwały z dnia 27 listopada 2020 r. ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. 

Z okazji Święta, na terenie całego kraju odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 3 Maja on-line, stacjonarnych lub w formie mieszanej → Kalendarium_3_maj_2021

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/381_u/$file/381_u.pdf
        www.isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001172/O/M20201172.pdf
        www.gov.pl/web/kulturaisport/konstytucje-polskie-z-dziejow-konstytucji-na-ziemiach-polskich--przeglad-akt