XIX Sesja Rady Gminy Sanok

W środę 05 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 odbędzie się XIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok;
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego
  i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 9. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 10. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Gminy Sanok

   Tadeusz Wojtas