Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Sanok