Komunikat Starostwa Powiatowego w Sanoku w związku
z rozprzestrzeniającym się koronawirusem

 

Drodzy Mieszkańcy powiatu sanockiego

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie spraw w urzędzie telefonicznie pod numerami:

134652936 – sprawach rejestracji pojazdów,

134652925 – w sprawach odbioru stałego dowodu rejestracyjnego,

134652917 – w sprawach zgłoszenia nabycia/ zbycia pojazdu, wyrejestrowania czasowego, zgłoszenia demontażu pojazdu, – w pozostałych sprawach

134652917 – w sprawach z zakresu wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami,

134652900 – w pozostałych sprawach,

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: powiat-sanok@powiat-sanok.pl

Nie będą nakładane kary za niedokonanie w terminie 30-dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to również innych ewentualnych kar za przekroczenie terminów administracyjnych spraw załatwianych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych narzędzi, tj. wiadomości e-mail oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Bieżące informacje znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Sanoku: www.powiat-sanok.pl

Z podobnymi utrudnieniami możecie się Państwo spotkać przy załatwianiu spraw w urzędach miast i gmin, dlatego też proszę pilnie śledzić informacje na ich stronach internetowych.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.