Nabór i szkolenie w programie Wspieranie Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Samorząd Województwa Podkarpackiego działając wspólnie
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w szkoleniu dotyczącym

Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

 

 

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej 10 października 2020 r. o godz. 13:00

Tematyka szkoleń dotyczyć będzie:

  • Przeznaczenia dotacji i czasu trwania zadania;
  • Podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie;
  • Terminu i sposobu naboru wniosków;
  • Zasad finansowania i realizacji zadań;
  • Zasad ubiegania się o dotację oraz zasad wypełnienia wniosku w generatorze;
  • Oceny formalnej i merytorycznej wniosków;
  • Podpisania umowy i przekazania dotacji;
  • Ogólnych zasad sprawozdawczości i rozliczania dotacji;
  • Rozliczenia przez rezultaty.

Program WRUL zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek , które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie uch rozwoju, oddziaływanie na społeczności lokalne ze szczególnych uwzględnieniem podmiotów o podobnej misji, celach i zadaniach, a także budowanie sieci i partnerstw poprzez popularyzację  modelu edukacji gruntvigiańskiej.

Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 jest programem realizowanym przez Narodowy Instytut  Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków rozpoczął się w dniu 29 września i trwa do 20 października!

 

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie swojego udziału na adres: rdpp@podkarpackie.pl

link do naboru:

https://niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na lata-2020-2030/