W dniu 26 października 2020 r. ogłoszono przetarg pn. „Remont drogi ,,Na Białą Górę” dz. nr ewid. 1211, 1213, 1113 w m. Trepcza oraz 177, 217, 236 w m. Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000″.

Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 10 listopada do godz. 10:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!