“Remont drogi “Na Białą Górę” dz. nr. ewid. 1211, 1213, 1113 w miejscowości Trepcza oraz 177, 217, 236 w miejscowości Międzybrodzie w km 0+000 -2+000″ – wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 16 listopada br. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym pn. “Remont drogi “Na Białą Górę” dz. nr. ewid. 1211, 1213, 1113 w miejscowości Trepcza oraz 177, 217, 236 w miejscowości Międzybrodzie w km 0+000 -2+000.” Na wykonanie w/w zadania Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 320 000,00 zł.
Najkorzystniejsza oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ wyniosła 305 781,73 zł brutto, okresem gwarancji 48 miesięcy. Wykonawcą w/w robót jest STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

 

Tutaj →  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY