320 000 zł dla Gminy Sanok w programie INFRASTRUKTURA KULTURY 2021!

Gmina Sanok pozyskała 320 tysięcy zł ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2021.
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania: Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok”.
W ramach zakresu prac przewidziane jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażeniem na potrzeby działalności kulturalnej.

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku, instalacja odgromowa, płytka odbojowa, okładziny podposadzkowe wykończeniowe wraz z posadzkami, kotłownia, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna wraz z przyłączem, instalacja centralnego ogrzewania, gazowa i elektryczna, schody zewnętrzne wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych, roboty wykończeniowe wewnętrzne z montażem stolarki, klimatyzacja sali głównej, a także monitoring wewnętrzny i zewnętrzny obiektu.

Wiejski Dom Kultury w Falejówce znajdował się w bardzo złym stanie technicznym i z tego powodu w 2017 roku został zamknięty. To ostatni etap inwestycji, który zakończy proces rozbudowy obiektu i tym samym umożliwi przywrócenie jego użytkowania.