W dniu 31 marca 2021 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert na zakup pojazdu Mercedes-Benz, model MB 100 Diesel 2.6t. W przedmiotowym postępowaniu udział wzięło 2 oferentów.

INFORMACJA z otwarcia ofert