Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy potocznie zwany Świętem Pracy jest dniem upamiętniającym majowe demonstracje i śmierć robotników w Chicago w 1886 r., którzy protestowali przeciwko zwolnieniom i domaganiom 8-godzinnego dnia pracy.

Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obchody organizowano zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – Związek Zawodowy Polski.
Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 Maja obchodzono bardzo uroczyście – organizowano pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL.
1 Maja formalnie stał się ustawowym świętem państwowym dopiero w 1950 roku. Uroczystości obowiązkowo odbywały się w całym kraju poczynając od Warszawy, gdzie na trybunie ustawiało się całe kierownictwo partyjno-rządowe, aż po wsie i małe miasteczka.

Obecnie Święto Pracy nadal jest świętem państwowym, wolnym od pracy w kalendarzu oznaczonym na czerwono.

Oficjalnie obchody 1 Maja poświęcone są przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

 

 

 

źródło: www.muzhp.pl/pl/c/1680/1-maja-w-prl;
www.infor.pl/prawo/praca/pracownik/685921,Miedzynarodowy-Dzien-Solidarnosci-Ludzi-Pracy.html;
www.dzieje.pl/aktualnosci/1-maja-swieto-pracy.