Remont drogi Mrzygłód-Zagródki-Końskie idzie pełną parą!

Dobiegają końca prace związane z realizacją zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ostatnich dniach wykonano warstwę ścieralną nawierzchni na przebudowanym odcinku. Kolejnym krokiem będzie przebudowa nawierzchni zjazdów, wykonanie poboczy, a ostatnim etapem wykonanie pionowego oznakowania drogi.

 

Dzięki realizacji zadania znacznie zwiększyły się parametry techniczne i eksploatacyjne drogi, a szerokość jezdni poszerzyła się aż do 5 metrów! Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 862 991,00, natomiast łączna wartość zadania to kwota 2 661 416,04 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia 2021r.