Gmina Sanok informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 1030 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędruszkowce”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło czterech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 200 000,00 złotych brutto.

 

INFORMACJA z otwarcia ofert