Spotkanie z Panem Michałem Cieślakiem Ministrem w rządzie RP

W dniu 10.08.2021 r. samorządowcy z południa Podkarpacia uczestniczyli w spotkaniu roboczym z Panem Michałem Cieślakiem Ministrem w rządzie RP odpowiedzialnym za współpracę z samorządami.

 

 

 

 

Rozmowy dotyczyły Rządowego Funduszu Polski Ład oraz nowego mechanizmu finansowania samorządów tj. subwencji inwestycyjnej. Omawiano także wybrane aspekty związane z  bieżącym funkcjonowaniem samorządów takie jak oświata, gospodarka odpadami, turystyka i rekreacja.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz konstruktywną i merytoryczną dyskusję.