40-lecie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Pisarowcach

23 maja 2018r. Szkoła Podstawowa w Pisarowcach obchodziła 40-lecie nadania imienia Marii Konopnickiej. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele przygotowali niecodzienne obchody Dnia Patrona, na które została zaproszona Pani Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Pani Wójt odczytała List Gratulacyjny w następującym brzmieniu:

 

„Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy”.

Maria Konopnic

Szanowna Pani,

Renata Olejarczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pisarowcach

Rada Pedagogiczna,

Pracownicy Szkoły,

Uczniowie,

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W dniu 176 urodzin patronki Szkoły Podstawowej w Pisarowcach składam Pani Dyrektor oraz  całej Społeczności Szkolnej najserdeczniejsze życzenia.

40 lat temu, a dokładnie 14 października 1978 roku, Patronką Waszej szkoły  została Maria Konopnicka – wielka poetka, pisarka dla wszystkich –  dla dojrzałych czytelników, dla młodzieży i przede wszystkim dla dzieci. Była wybitną znawczynią serc i dusz dziecięcych. Jej utwory  są wesołe i zadumane, uczą, wzruszają i  pokazują piękno świata.

Twórczość Marii Konopnickiej motywowała naszych przodków do walki o Niepodległość, wyrażała pragnienie zachowania ziemi, kultury, tradycji i języka polskiego. Do dziś pieśń „Rota” wykonywana jest przy okazji świąt patriotycznych i nadaje im szczególną, podniosłą rangę.

Życzę wszystkim Uczniom, aby wartości, którym wierna była Maria Konopnicka pozostały dla Was drogowskazem. Doceniając trud i wysiłek włożony w kształtowanie młodych pokoleń, Dyrekcji i Nauczycielom życzę dalszych sukcesów w pracy i pomyślności w życiu osobistym.

 

Podczas uroczystej akademii młodsi uczniowie zaprezentowali się w przedstawieniu opartym na utworze Marii Konopnickiej „Na jagody”. Życie i twórczość Patronki szkoły przybliżyli starsi uczniowie.

Zwieńczeniem obchodów Dnia Patrona i jednocześnie swoistym hołdem oddanym Marii Konopnickiej był konkurs recytatorski. W konkursowe szranki stanęli uczniowie SP w Pisarowcach, SP w Kostarowcach, SP w Strachocinie, SP w Prusieku i SP w Trepczy. Z racji bardzo wyrównanego poziomu, Jury z Panią Anną Hałas na czele, zadecydowało o przyznaniu wyróżnień wszystkim uczestnikom konkursu.