Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 44,568km w m. Bykowce, Wujskie, Załuż, Markowce oraz budowa sieci wodociągowej o długości 65,88km w miejscowości Płowce.

W wyniku realizacji projektu nastąpi: podłączenie 1322 osób do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 306 osób 970 budynków) do sieci wodociągowej.

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 8 902 605,11zł a wnioskowana wysokość dofinansowania wynosi 7 567 214,34zł.