A czy Ty wiesz co to jest GMO???

W dniu 21 lutego uczennice Szkoły Podstawowej w Strachocinie Gabriela Adamiak i Aleksandra Marczak, wzięły udział w V regionalnym konkursie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

W konkursie wzięło udział 11 Szkół tj:

 1. Szkoła podstawowa  Pobiedno
 2. Szkoła Podstawowa Zarszyn
 3. Szkoła Podstawowa Strachocina
 4. Szkoła Podstawowa Besko
 5. Szkoła Podstawowa  Niebieszczany
 6. Szkoła Podstawowa Długie
 7. Szkoła Podstawowa Trepcza
 8. Szkoła Podstawowa Sanok 1
 9. Szkoła Podstawowa Sanok 3
 10. Szkoła Podstawowa Sanok 8
 11. Szkoła Podstawowa Sanok 9

Tematem przewodnim konkursu była wiedza na temat „Wpływ żywności modyfikowanej na zdrowie człowieka”. Uczennice miały przedstawić 10 minutową prezentację multimedialną, w której omawiały i zastanawiały się czy GMO ma wpływ na organizm człowieka. Po zakończeniu prezentacji dodatkowo należało omówić przygotowany plakat dotyczący żywności genetycznie modyfikowanej.

Dziewczyny trafiły na podium – zdobyły III Miejsce.

Jesteśmy dumni i zadowoleni z osiągniętego sukcesu.