Agro Targi Wschód

Zapraszamy na III Międzynarodowe Agro Targi Wschód, które odbędą się w dniach 8-9 czerwca w Skołoszowie (gmina Radymno, powiat jarosławski).

Agro Targi Wschód to największe targi rolnicze w południowo-wschodniej  Polsce. Podczas dwudniowego wydarzenia kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających ma szansę zapoznać się z najnowszą ofertą producentów maszyn rolniczych, nawozów, nasion oraz środków ochrony roślin, a także firm z sektora finansowego oraz innych branż związanych z rolnictwem i nie tylko.

Położenie targów w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą to szansa na zaprezentowanie się polskich firm licznie przybywającym na targi klientom z rynków wschodnich. Agro Targi Wschód to miejsce interesujących spotkań, ciekawych dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych. Wydarzenie daje także możliwość wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami z Polski i zagranicy, a także samorządowcami, przedstawicielami władz państwowych, świata nauki oraz rolnikami.

Targi o randze międzynarodowej to okazja do promowania dorobku gospodarczego i rolniczego, a także dziedzictwa kulturowego regionu.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP, Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.