„Agrobieszczady 2017” – Impreza targowo – promocyjna – już dziś zapraszamy!

W odniesieniu do „Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2017 rok” i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do udziału w dwudniowych targach współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku, Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w Lesku oraz naszą Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”.

Planowany termin imprezy to 29-30.07.2017 r. Udział w niniejszej inicjatywie stanowi doskonałą formę atrakcyjnej promocji przedsięwzięć.

Osoby i instytucje zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w Biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00 (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18 20).