Agroenergia 40% bezzwrotne dofinansowanie dla rolników na instalacje fotowoltaiczne

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o dotacji 40% (35% dla rolników z województwa mazowieckiego) dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje do 50 kw mocy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Czas na decyzję o wynajęciu Fundacji dla celu pozyskania dofinansowania jest tylko do 15.12.2019 r. Z uwagi na fakt, że Narodowy Fundusz nabór kończy dnia 20.12. 2019 r.

Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu. Nasz zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania do 90% w oparciu
o program Czyste Powietrze . Pracujemy do uzyskania sukcesu aż po rozliczenie projektu.

Inwestorze zacznij produkować energię elektryczną, oraz energię cieplną na własny użytek samemu dzięki odnawialnym źródłom energii.

Każdy rolnik który myśli o tym, aby stworzyć instalacje fotowoltaiczną, lub/i pompę ciepła, oraz każda osoba indywidualna,która chce uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego, proszony jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów, lub można napisać maila.

 

Kontakt:

Fundacja Dar Oze
Dariusz Skrobisz: 575 475 306 info@fundacjadaroze.pl
Asystentka: Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778. irena.chomicka@fundacjadaroze.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl

Do usłyszenia do zobaczenia🙂