Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok

W dniu 17 września 2018r. Anna Hałas Wójt Gminy Sanok podpisała porozumienie, dotyczące dofinansowania projektu pn.   „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”, w ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Program dotyczy ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, a kierowany jest do społeczności lokalnych. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i składają się na niego  działania na rzecz bezpiecznej przestrzeni i infrastruktury, przeciwdziałanie patologiom społecznym i przestępczości pospolitej oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów.

Projekt  „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok” dofinansowany w wysokości 45 960,00zł, realizuje cel nr 4a programu Razem Bezpieczniej – Edukacja dla bezpieczeństwa – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów. Planowana jest realizacja kampanii informacyjnej w środowisku i w mediach,  przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych w formie zajęć akademickich.

W zajęciach Akademii Bezpiecznego Seniora weźmie udział grupa 60 seniorów – kobiet i mężczyzn w wieku 60+. Studenci Akademii otrzymają Indeksy, a po zakończeniu cyklu zajęć otrzymają Certyfikat Gold Senior.

Planowane są zajęcia z zakresu praw seniorów,  zagrożeń w domu i w drodze, napadów, wtargnięć, metod na: policjanta, wnuczka, inkasenta, itd. Seniorzy przejdą trening asertywności i kurs „Samoobrona dla Seniora”, który jest przygotowany na potrzeby osób starszych

Innowacją w projekcie będą Międzypokoleniowe zajęcia integracyjne – nauka zasad bezpiecznego poruszania się na drodze przez zabawę dziadków  z wnukami pod okiem Policjantów. Jako pomoce do zajęć zakupione zostaną:  zestaw autochodzików, mini mundury policyjne, mini mundury straży pożarnej oraz  maskotka chodząca – Pingwin Policjant .

Kluczowym elementem projektu będzie kampania informacyjna w środowisku lokalnym, w skład której wchodzić będzie: wywiad środowiskowy, „Nie jesteś Sam”, pogadanki środowiskowe z Seniorami „Seniorze! Nie daj się oszukać”, pogadanki z uczniami  i studentami „Babciu, Dziadku, co u Ciebie słychać?” oraz  Debata Społeczna. Podsumowaniem projektu będzie  Konferencja, w której wezmą udział przedstawiciele instytucji publicznych, służb, organizacji pozarządowych i Seniorów.

Pliki do pobrania