Apel Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku § 38 w okresie od 01.02.2020 roku do 31.07.2020 roku realizuje plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego RZ RSA 0103-003W w miejscowości Hłomcza w celu uzupełnienia brakującej numeracji posesji.

Informujemy o obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu oraz utrzymaniu w należytym stanie tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, względnie nazwą miejscowości bądź ulicą jeśli takowa została nadana.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań dla wszystkich podmiotów (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.), dla których łatwe zidentyfikowanie właściwego adresu jest niezwykle ważne dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Niedopełnienie tego obowiązku przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika danej nieruchomości skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250 zł lub naganą.

 

 

 

 

źródło: KPP w Sanoku