ARiMR informuje o pomocy dla producentów owoców w związku z embargiem rosyjskim

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjne, która dotyczy przyznania pomocy dla producentów owoców w związku z wprowadzonym 7 sierpnia 2014 r. przez rząd rosyjski zakazem przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw.

W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o kontynuacji embargo do sierpnia 2016 r., 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. – do końca 2018 r.

Wobec takich działań Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające przeprowadzenia m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r., a producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie do Oddziałów Regionalnych ARIMR od dnia 6 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielanej pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR, w Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Pliki do pobrania