ARiMR informuje że w dniu 17 czerwca upływa termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za rok 2021