ARiMR ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania “Premie dla młodych rolników”

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od dnia 29 czerwca do dnia 30 lipca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na “Premie dla młodych rolników”, finansowanego z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Z działania może skorzystać osoba pełnoletnia, ale mająca nie więcej niż 40 lat, posiadająca kwalifikacje zawodowe (wynikające z posiadanego wykształcenia, albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia w czasie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy).

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania ww. wsparcia dostępne są na stronie internetowej ARiMR, w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR oraz w Biurach Powiatowych ARiMR .

Pliki do pobrania