Bajkowy Świat w Pisarowcach

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, dnia 17 maja 2017 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Pisarowcach  odbył się konkurs czytelniczy „ Bajkowy Świat”. W konkursie wzięły udział 3- osobowe drużyny, reprezentujące 11 bibliotek gminnych z terenu Gminy Wiejskiej Sanok.

Mali czytelnicy, uczniowie klas I – III, przebrani w bajkowe postacie, odpowiadali na pytania dotyczące znanych i lubianych bajek. Komisja  konkursowa oceniła też przygotowane przez drużyny zakładki do książek, konkurencję sprawnościową, oraz stroje uczestników.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Biblioteka Gminna w Niebieszczanach

II miejsce – Biblioteka Gminna w Mrzygłodzie

III miejsce – Biblioteka Gminna w Strachocinie

Wyróżnienia otrzymały Biblioteki Gminne z Falejówki. Jurowiec, Lisznej, Pakoszówki,  Prusieka, Pisarowiec, Trepczy i Załuża.

Pamiątkowe dyplomy dla bibliotek oraz nagrody książkowe wszystkim uczestnikom  wręczył Paweł Wdowiak – Z-ca Wójta Gminy Sanok. Złożył również życzenia  Paniom pracującym w bibliotekach gminnych z okazji ich święta przypadającego 8-go maja.

Na zakończenie imprezy swoje umiejętności taneczno-akrobatyczne zaprezentowały dwie dziewczynki z Kostarowiec, reprezentujące Bibliotekę Gminną w Jurowcach.

Uczestnikom konkursu dzielnie kibicowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pisarowcach.