Będzie bezpieczniej. Dobiega końca budowa chodnika w Trepczy

Dobiegają końca prace związane z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza na odcinku 3+707- 3+955 km w miejscowości Trepcza.

W ramach planowych prac wykonano roboty ziemne, rów kryty, a także podbudowę i nawierzchnię chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji.
Pozostało wykonanie warstwy asfaltowej poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (poręczy). Zakończenie inwestycji planowane jest na październik br.