Będzie kontynuacja budowy chodnika w Jurowcach!

Inwestor – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Sanok polegająca na budowie 185 mb chodnika w km 26+532 – 26+717 strona lewa wraz z budową zatoki autobusowej w km 26+565 strona lewa wraz w miejscowości Jurowce”.
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy Józef Duduś, 38-5050 Bukowsko 347 za cenę 197 682,89 zł. Na realizację ww. zadania Gmina Sanok zabezpieczyła w budżecie 100 000,00 zł.

 

 

 

.