„Biały Orlik” w Trepczy

bialy-orlik-sanok-logo_0Projekt „Instowanie składanego lodowiska sezonowego p.n. „Biały Orlik” w miejscowości Trepcza przy Zespole Szkół został dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowego Programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Został zrealizowany w ramach „Pilotażowego Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych BIAŁY ORLIK”.

Opis projektu
PILOTAŻOWY PROGRAM BUDOWY SKŁADANYCH LODOWISK SEZONOWYCH ORAZ LODOWISK STAŁYCH BIAŁY ORLIK

Mając na uwadze rozwój oraz popularyzację sportów zimowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych.

Lodowiska muszą zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Lodowiska składane montowane powinny być na boiskach o nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na podłożu przepuszczalnym), natomiast lodowiska stałe zrealizowane powinny zostać w innym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika, zapewniającym możliwość należytego ich wykonania.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Obiekt będzie ogólnodostępny.

Biały Orlik

Cele programu:
1. udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk;
2. popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej;
3. upowszechnienie jazdy na łyżwach poprzez jakościową poprawę infrastruktury sportowej.

Główne założenia budowy „Białego Orlika”:
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą, to jest:
1. lodowisko o minimalnej powierzchni 400 m2, oparte o jeden z poniższych systemów:
• maty chłodnicze
• rury polietylenowe
• rury aluminiowe
• orurowanie właściwe dla lodowisk stałych;
2. agregat chłodniczy zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska;
3. bandy na całym obwodzie lodowiska;
4. oświetlenie lodowiska;
5. chodniki gumowe w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

„Biały Orlik” w Trepczy
„Biały Orlik” przy w Trepczy to nie tylko pierwszy taki obiekt w Gminie Sanok, ale i na terenie całego województwa podkarpackiego.

Składane sezonowe lodowisko w Trepczy:

ma wymiary około 30 na 18 m
agregat chłodniczy
bandy na całym obwodzie lodowiska
chodniki gumowe w ilości 80 m2

 

Całkowity koszt inwestycji to 407 000 tys. złotych, z czego połowa tej kwoty została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowego Programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Za zrealizowanie tej inicjatywy Wójt, Mariusz Szmyd Wójt otrzymał Honorowy Medal Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej (PKIS).