Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Dolinie Sanu

 

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrzygłód i Tyrawa Solna. Planuje się budowę 7,5 km sieci kanalizacji, 711m przyłączy i 3 przepompowni w miejscowości Mrzygłód o wartości ok. 3 mln zł oraz 7,8 km sieci kanalizacji, 960m przyłączy i 8 przepompowni o wartości ok. 2,5 mln w Tyrawie Solnej. Powyższe przedsięwzięcie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Sanok. Termin zakończenia zaplanowany jest na koniec czerwca 2019 roku.

Sieć kanalizacji podłączona zostanie do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej, której budowa już trwa. Inwestycja dotycząca oczyszczalni dofinansowana została w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt budowy oczyszczalni w Tyrawie Solnej to ok. 7,5 mln zł z czego dofinansowanie wynosi 2 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na koniec lipca 2019 roku.