Budowa kanalizacji w miejscowości Dobra oficjalnie zatwierdzona przez NFOŚiGW

Oficjalnie możemy już potwierdzić, iż Gmina Sanok otrzymała pisemną zgodę na rozszerzenie zakresu zadania tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra!
Przypominamy, że dzięki oszczędnościom przetargowym jakie udało się wygospodarować podczas procedury zamówienia publicznego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Hłomcza i Łodzina podjęto decyzję o rozszerzeniu zadania o kolejną najbliższą wieś.

Wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu spotkał się z przychylnością Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który w dniu 01.07.2020 r. oficjalnie wyraził swoją aprobatę.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę rurociągów grawitacyjnych i tłocznych o łącznej długości ponad 11 tys. mb. oraz 16 przepompowni ścieków.

Przedsięwzięcie jest efektem prowadzenia konsekwentnej polityki Gminy w zakresie poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz przede wszystkim dbałości o stan środowiska naturalnego.