Budowa prawie 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w Dolinie Sanu nie zwalnia tempa

Gmina Sanok konsekwentnie realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnych na terenie swoich miejscowości. Po zrealizowaniu w ostatnich latach budowy kanalizacji sanitarnej w Tyrawie Solnej oraz w Mrzygłodzie, rozpoczęto prace związane z podłączeniem kolejnych trzech miejscowości tj. Hłomczy, Łodziny i Dobrej.
Na obecną chwilę zrealizowano już ok. 70% sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hłomcza, gdzie podłączenie pierwszych budynków planowane jest na II kwartał bieżącego roku, po uzbrojeniu sieci w przepompownie ścieków. Równolegle trwają prace związane z podłączeniem do kanalizacji miejscowości Dobra oraz Łodzina. 

Na dzień dzisiejszy wykonano całość kolektora sieciowego łączącego miejscowość Dobra i Hłomcza oraz strategicznie ważny przewiert pod rzeką San. Rozpoczęły się także prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Łodzinie. W dalszym etapie planowana jest budowa sieci rozdzielczej oraz stopniowe uzbrajanie wykonanych odcinków.
Prace związane z budową kanalizacji w Dobrej, Hłomczy i Łodzinie są sukcesywnie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, a ich całkowite zakończenie planowane jest na IV-ty kwartał 2022 roku.
Wartość zadania na podstawie zawartych umów na roboty budowlane wynosi 6 433 392 zł brutto. W ramach przewidzianej kwoty planowane jest wykonanie blisko 30 km kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 218 budynków mieszkalnych, co stanowi 630 nowych użytkowników sieci kanalizacji.
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się również dokończyć budowę kanalizacji w miejscowości Mrzygłód i mieszkańcy osiedla „Podlas” będą mogli korzystać z nowo wybudowanej sieci.