Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płowce i Jędruszkowce w gminie Sanok

Cel projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Płowce i Jędruszkowce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres projektu: sieć kanalizacji długość 6 392,00 m. Sieć kanalizacji tłocznej 471m, przepompownia ścieków 2 kpl, przyłącza kanalizacyjne 10 budynków.

Wartość całkowita inwestycji: 2 207 321,23

Źródło dofinansowania oraz wysokość dofinansowania: PROW 2007-2013 kwota dotacji: 1 305 420,00 netto

Lata realizacji: 2014-2015