Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok

Sanocka Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów

14 grudnia 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku miała miejsce niezwykła uroczystość.

Anna Hałas – wójt gminy Sanok, Janusz Cecuła – wicestarosta powiatu sanockiego, Tomasz Matuszewski – burmistrz miasta Sanoka, nadkom. Krzysztof Łopuszański – komendant Powiatowej Policji w Sanoku, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Elżbieta Cipora – rektor PWSZ w Sanoku oraz Marek Bańkowski – wójt gminy Bukowsko podpisali akt Sanockiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów. Swoje podpisy złożyli również prezesi LGD Dolina Sanu oraz OSP w Strachocinie, Kostarowcach i Pakoszówce.

Czytaj dalej

Nie dajmy się oszukać

Seniorzy bardzo często padają ofiarą naciągaczy. O najpopularniejszych oszustwach rozmawiamy z Anną Oleniacz, rzecznikiem sanockiej policji.

Z jakimi przestępstwami wobec seniorów najczęściej mamy do czynienia?

– Zdecydowanie są to oszustwa metodą na wnuczka. Stanowią największy odsetek odnotowanych przestępstw popełnianych wobec osób starszych – w znacznej większości ofiarami są osoby po 70-75 roku życia. Proceder w całej Polsce jest podobny. Oszuści wyszukują w książce telefonicznej imiona, które nie są dzisiaj popularne i mogą wskazywać, że osoby je noszące są już w podeszłym wieku. Jeśli oszust będzie wybierał ofiarę, to w pierwszej kolejności zadzwoni właśnie do niej. Naciągacz w taki sposób kieruje rozmową, że w pewnym momencie babcia czy dziadek sami podają imię rozmówcy np. „Krzysiu czy to ty? Wnusiu, co u ciebie słychać?”. W tym momencie wszystko staje się łatwe. Oszust podaje się za wnuka Krzysia i wywołuje w starszej osobie współczucie, informując o jakimś nieszczęściu. W tym roku na terenie powiatu sanockiego było kilkadziesiąt prób oszustw tą właśnie metodą. Niestety kilka z nich okazało się skutecznych –  ofiary utraciły nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czytaj dalej

Oszuści są wszędzie – Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok

Osoby starsze bardzo często padają ofiarami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. Samotne, łatwowierne, ufne, narażone są w dużym stopniu na działania przestępców.

Aby zwiększyć ich bezpieczeństwo, gmina Sanok w ramach projektu „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”,  koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowała cykl spotkań i warsztatów, w trakcie których omawiane były najczęstsze zagrożenia czyhające na osoby starsze oraz przysługujące im prawa. Seniorzy mogli też nauczyć się samoobrony i asertywności, porozmawiać z policjantami i strażakami.

Czytaj dalej

Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok

W dniu 17 września 2018r. Anna Hałas Wójt Gminy Sanok podpisała porozumienie, dotyczące dofinansowania projektu pn.   „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”, w ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Program dotyczy ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, a kierowany jest do społeczności lokalnych. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i składają się na niego  działania na rzecz bezpiecznej przestrzeni i infrastruktury, przeciwdziałanie patologiom społecznym i przestępczości pospolitej oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów.

Czytaj dalej