Akcja Informacja

Stoisko o funduszach europejskich

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych informacjami na temat krajowych oraz europejskich funduszy na stoisko informacyjno-promocyjne, które będzie zorganizowane 11 sierpnia na zabytkowym rynku w Mrzygłodzie podczas XIII Kermeszu Karpackich Smaków.

Na stoisku będzie można uzyskać podstawowe informacje o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju inicjatyw. Ponadto zainteresowani otrzymają folder informacyjny zawierający najważniejsze wiadomości na temat projektów realizowanych przez Gminę Sanok a dofinansowanych w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach funduszy europejskich oraz wybranych programów krajowych.

Projekt „Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” jest współfinansowany ze środków Funduszu S...

Czytaj dalej

“Wspólnie o funduszach europejskich” w Gminie Sanok

W wyniku pozytywnej rekomendacji Komisji Oceniającej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wesprze Gminę Sanok w realizacji działań o charakterze informacyjno – promocyjnym w zakresie funduszy europejskich (RPO/KP). Projekt przewiduje wsparcie zarówno finansowe jak i rzeczowe w ramach, którego Ministerstwo przekaże Wykonawcy materiały o tematyce dotyczącej funduszy europejskich. Projekt pn. „AKCJA INFORMACJA – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” uzyskał dofinansowanie w ramach naboru ofert na działania informacyjno – promocyjne pn. “Wspólnie o funduszach europejskich”.

Czytaj dalej